Hukuki Çalışmalar ....Hukuk .... Hukuk 1 .... Hukuk 2 .... Hukuk 3

09

FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                   FATİH / İSTANBUL
                                                                                              
Konu: Fatih Belediye Başkanlığı Hk. Suç Duyurusu                                                                             10.07.2018
           
Fatih Belediye Başkanlığı 2017/499331 ihale kayıt numarası ile yaptığı ihaleyi kazanan firma ile de 07/01/2018 tarihinde imzaladığı sözleşme bedeli olarak 7.556.500.-TL + KDV ödeyerek 70.000 adet Kolilenmiş Erzak alımı yapmıştır.
İhale sözleşmesi gereği, Erzak kolilerini 35.500 âdetini Haziran ayı itibarı ile teslim almıştır.
Gıda Kolilerinin esas alınma amacının, Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım kapsamında ilgili müdürlük tarafından dağıtılmasıdır.
Ancak 22 Haziran günü üzerinde Fatih Belediyesi Yardım Gıda Kolisi yazan kolilerin bir kamyonet tarafından Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokaktaki “AKP Şehremini Seçim İrtibat Bürosu” tabelası bulunan irtibat bürosuna depolanırken bizzat şahit olunmuş ve bu işlem resimlenerek kayıt altına alınmıştır.
Olay üzerine Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan SUVER telefonla arandığında bilgisi olmadığını ilgileneceğini beyan etmiş ancak geri dönüş yapmamıştır.
Daha sonra gıda kolilerinin seçim irtibat bürosundan dağıtıldığı tespit edilmiştir.
Fatih Belediye Başkanlığının bütçesi ile alınan ve bir siyasi partinin seçim irtibat bürosuna depolanarak söz konusu partinin üyelerine ya da yandaşlarına seçim rüşveti olarak “Gıda Kolilerinin” dağıtılması, seçim yasası ve diğer yasalar açısından suç teşkil etmektedir. Gıda kolilerinin dağıtımında KAMU ZARARI söz konusu olup yapılan bu işlemle suç işlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.
Aşağıdaki soruların cevaplanması gerekir.

 • Gıda Kolilerinden kaç adedi AKP seçim bürolarına dağıtılmıştı?
 • Fatih halkının parasıyla alınan bu kolilerin bir siyasi partiye alenen verilmesinden doğan suçun gereği yapılmış mıdır?
 • Gıda kolilerinin alınma amacı bir siyasi partinin yandaşlarına dağıtmak için midir?
 • Haziran ayı itibarı ile sözleşme gereği alınan 35.500 adet gıda kolisi AKP İlçe Başkanlığına verilerek seçim malzemesi olarak mı dağıtılmıştır?
 • Kolilerin verildiği vatandaşların gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiş olup bunların isim ve adres listesi tutulmuş mudur?

SONUÇ VE İSTEM:  
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suç ise yetkili (kaymakamlık, valilik ve İçişleri Bakanlığı’na) mercilere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suç ise (bu suçlar irtikâp, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma gibi suçlardır) yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
Diğer taraftan konusu suç teşkil etsin veya etmesin, kamu zararı sebebiyle sorumlusundan mali tazmini gereken hususlarda üst yönetici sıfatıyla belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71.maddesindeki usul ve esaslara göre ilgililer hakkında gerekli yasal takibi yapmak ve kamu zararını tahsil etmekle mesuldür.  
Tüm bunların ışığında;
Yukarıda sıraladığımız Görevi Kötüye kullanma, Seçim Yasasına Muhalefet, Kamu Zararına Sebebiyet Verme suçları ile ilgili Fatih Belediye Başkanı, ilgili Müdürlükler hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal işlemlerin başlatılması için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. 10.07.2018

      Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Denetim ve Kültür Varlıklara Komisyon Üyesi 

Eki:    Resimler (6 adet)

 

08

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE

FATİH KAYMAKAMLIĞINA

KARAR NO              : 86

KARAR TARİHİ      : 25/07/2017

İTİRAZ EDEN          : FAZIL UĞUR SOYLU FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

İDDİA                        : KAMU ZARARI

TEBLİĞ TARİHİ     : 22/08/2017

İTİRAZ KONUSU    :

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Dava Dairesi 26/05/2017 tarihli ve 2017/319 Esas, 2017/498 karar sayılı yazısı, gereği için Fatih Kaymakamlığına gönderilmiş idi. Fatih Kaymakamlığı tarafından yazı ve eki gereği için İstanbul Valiliğine gönderilmiş olup, Valilik Makamının 04/07/2017 tarih ve 52638 sayılı oluru ile yapılan görevlendirilme üzerine, hazırlanarak Fatih Kaymakamlığına sunulan 25/07/2017 tarih ve 145715 sayılı yazı ekinde bulunan ön inceleme raporundaki SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARININ İPTALİNE itirazımızdan ibarettir. 24/08/2017

AÇIKLAMALAR      :

Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU 'nun 13/04/2015 tarihînde, 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale kapsamında alınan 120.000 adet sıcak yemek paketinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talebi" hususu.
Konu ile İlgililerin Kaymakamlık makamına verdikleri Savunmada;
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 750 adet protokol iftarı ve 600 adet personel iftarlarının Özel Kalem Müdürlüğü tarafından iki ayrı doğrudan temin dosyası kapsamında verildiği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talebini yaptığı vatandaşa verilen iftar yemekleri dosyası kapsamında olmadığı,
Yeni Cami Meydanı’nda Arefe gününden bir gün önce 15.07.2015 tarihinde dağıtılan 3.000 adet iftar yemeğin, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN Arefe Günü dağıtılan 3.000 adet yemek olarak yer aldığı,
Sultanahmet Meydanında dağıtılan iftar yemeği sayısının, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yazıldığı gibi 12.000 adet değil, 28.000 adet olduğu, dağıtılan 16,000 adet iftar yemeğinin 2015 yılı Faaliyet Raporunda yer almadığı.

Muhtelif tarihlerde Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11,250 adet, Cerrahpaşa Hastanesi önündeki sokaklarda 10.000 adet. Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet, Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5,000 adet ve Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet olmak üzere Ramazan ayı boyunca dağıtılan toplam 40.000 adet iftar yemeğinin Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN yer almadığı,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi başlıklı 5. maddesinde; "Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur." denilmektedir.

Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeğinin haricînde. Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN eksik gösterilen Sultanahmet Meydanında dağıtılan 16.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN hiç gösterilmeyen muhtelif tarihlerde

 • Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11.250 adet,
 • Cerrahpaşa Hastanesi önündeki sokaklarda 10.000 adet.
 • Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet.
 • Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet ve
 • Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet

Olmak üzere Ramazan ayı boyunca dağıtılan toplam 40.000 adet iftar yemeği olmak üzere toplam 56.000 adet iftar yemek paketinin de dağıtıldığı,

13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan "Genel ikram ve Ramazan Sokak İftarları Hizmet Alımı" ihalesinde iftar yemeği 120.000 adet olarak ihale edilmesine rağmen, söz konusu ihale kapsamında verilen iftar yemeklerinin günlük olarak yüklenici firmadan sevk irsaliyesi ile toplam 118.000 adet olarak teslim alındığı ve dağıtıldığı, iddia edildiği gibi 2015 yılı Ramazan ayında iftar verilen yerlerde dağıtılan sıcak yemek paketlerinin toplamının 62.600 adet değil, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN yer almayan 56.000 adet iftar yemeği toplamı olan 118.000 adet olduğu, kamu zararının oluşmadığı ve ortada ceza sorumluluğunu gerektiren bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır. DENMEKTEDİR.

Ancak faaliyet raporunda belirtilmeyen yemek dağıtım alanları,  miktarları ve savunmalarda bu kadar çok SEHVEN hata yapılması inandırıcı değildir. Belediye Başkanlığının en ufak bir faaliyetinin bile reklamını yaptığını Fatih Kamuoyu çok iyi bilmektedir. Bu tür sokak İftar Yemeği dağıtımlarının en azından aylık yayınlanan Fatih Belediyesinin haber gazetesinde yer almadığını da göz ardı edemeyiz.
Bu şikâyetin yapılmasından sonra 2017 yılı temmuz ayında Fatih belediyesinin aylık süreli yayın organı olan Tarihi Yarımada Fatih Gazetesinde Haziran 2017 yılında dağıtılan iftar paketleri haber yaptırılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Söz konusu Hastane ve çevresindeki sokaklarda iddia edilen miktarda yemek dağıtıldığı tamamen afakîdir ve gerçek değildir. Bu şekilde yapılan yemek dağıtımından bölgedeki mahalle muhtarlarının ve vatandaşların haberi yoktur. Bu bölgenin nüfusu ile dağıtılan yemek adetleri arasında ciddi çelişki bulunmaktadır.
Kaldı ki 2016 Yılı Bütçe konuşmam esnasında Belediye Başkanına bu rakamların yanlış yazılma ihtimalinin ya da matbaa hatası olabilme ihtimalinin olup olmadığını sorduğumda yeterli bir sözlü cevap vermediği gibi, daha sonra yazılı olarak da açıklama gereği duymamıştır.
Belediye Başkanı Mustafa Demir’in 2016 yılı Haziran ayına rastlayan Ramazan ayında Samatya Eğitim Hastanesinde yatan hastaların refakatçilerine ramazan yemek paketi dağıtıldığını meclis kürsüsünden şifayi olarak beyan etmesi üzerine, söz alarak ben o tarihte aynı hastanede dokuz gün cerrahi servisinde yattığımı yanımda refakatçi olarak eşimin bulunduğunu böyle bir iftar paketinden haberimizin olmadığı gibi hiç kimsenin de böyle bir dağıtımdan bahsetmediğini ifade ettim. Bu konuşmalar 21 Ekim 2016 günü Meclis kayıtlarında mevcuttur.

SONUÇ          :
Yukarıda arz ve izah edilen ve resen göz önüne alınacak sebeplerle FATİH KAYMAKAMLIĞININ 25/07/2017 tarih ve 86 karar sayı ile tarafıma 22/08/2017 tarihinde tebliğ edilen Valilik Makamının 04/07/2017 tarih ve 52638 sayılı oluru ile yapılan görevlendirilme üzerine, hazırlanarak Fatih Kaymakamlığına sunulan 25/07/2017 tarih ve 145715 sayılı yazı ekinde bulunan ön inceleme raporundaki SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARININ İTİRAZEN KALDIRILARAK, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE karar verilmesi itirazımın kabulünü arz ve talep ederim.
Saygılarımla. 24/08/2017

 

07

DANIŞTAY II. DAİRE BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SAYI               : 91595350-252.03.02-/
İNS                 :2015.34.2847-2512/
DAVACI        : Fazıl Uğur SOYLU, Fatih Belediye Meclis Üyesi
DAVALI        : Mustafa DEMİR, Fatih Belediye Başkanı
KONU            : Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, tarafımdan yapılan görev ihmali, görevi kötüye kullanma, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili iddiaların İçişleri Bakanlığı tarafından 22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İşleme Konulmaması Onayının İptal Edilmesi

AÇIKLAMALAR:
A) Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın alanı TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.
Teklifte ve komisyon raporunda tahsis süresinin 49 yıl olarak kabul edilmesi üzerine CHP Lİ MECLİS Üyesi Fazıl Uğur SOYLU ve Ceylan TÜRKOĞLU’nu sözlü müdahalesi sonucunda (5393 sayılı yasanın 18. madde (e) bendi ne göre ) AKP’li meclis üyeleri, alelacele komisyon raporlarını tekrar yazdırarak tahsis süresini 30 yıl olarak düzeltilmiş üç komisyonun müşterek raporunu komisyon üyelerine meclis salonunda imzalatmak suretiyle meclis başkanlığına sunmak istediler.
Söz alan Fazıl Uğur SOYLU, Komisyonların tekrar toplanarak SEHVEN yazıldığı söylenen tahsis süresini içeren komisyonların kararını komisyon üyelerinin tekrar görüşmesi ve onların düzeltmesi gerektiği bu yüzden üç komisyonun ortak raporunun geri geçilmesi ısrarına rağmen Karar geri çekilmedi.
CHP grubunun bu konunun oylanması talebi üzerine SEHVEN yazıldı diyerek mecliste düzeltilen imar, hukuk, bütçe komisyonlarının müşterek raporunun görüşülüp, görüşülmemesi oylanmış, AKP li üyelerin oy çokluğu ile komisyon raporunun görüşülmesi kararı alınmıştır.
Meclis Toplantısı esnasında sehven 49 yıl yazıldı diyerek komisyonların toplanması tekrar bu maddenin görüşülerek düzeltilmesi gereklidir ifademiz tutanaklara geçen sözlü ikazlarımıza rağmen tahsis süresi 30 yıl yazılarak raporların görüşülmesi ve karara bağlanması usulsüz bir uygulama olmuştur.

AÇIKLAMA (A);
Burada raporu düzenleyenlerin dikkate almadığı komisyonların toplanmadan SEHVEN yazıldığı iddiası ile Meclis Toplantısı esnasında alelacele düzeltilmesi 5363 sayılı yasaya, komisyon karar ve toplanma usullerine aykırı olduğu göz ardı edilmesidir. Fatih Belediye Meclisinin kanun ve yönetmeliklere aykırı bu kararının düzeltilerek iptal edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.

B) 1) Bir kısım personele ödenmeyen SOSYAL DENGE ÖDEMESİ’Nİ mahkemeye taşıyan personellere, İdari mahkeme tarafından ödeme kararı verilmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması, icra yolu ile ödemek zorunda kalınması ve emsal teşkil edecek 90’na yakın personele zamanında yapılmayan ödemeleri kanuni faizleri ile ödemek zorunda kalacağından oluşacak KAMU ZARARI.
Ayrıca sendika ile sözleşme yapmak üzere Fatih Belediye Meclisinden yetki alan Belediye Başkanının “Sendikanın isteği” diyerek bir kısım personellere Sosyal Denge Ödememe maddesini sözleşmeye konulmasını KABÜL ederek personeller arası ayırımcılık yapılmasına müsaade ederek kanunla belirlenmiş İTA AMİRLİĞİ yetki, görev ve sorumluluk tarifine aykırı hareket ederek YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA. EK:2, 2A, 2B, 2C (4 SAYFA)

AÇIKLAMA B) 1);
Raporda: Belediye ile BEM-BİR-SEN sendikası arasında imzalanan sözleşmede “emekliliğini hak etmiş personelden aktif olarak idari (müdür ve daha üst) görevde bulunmayanlar sosyal denge sözleşmesi gereği herhangi bir ödeme yapılmaz” ibaresi olduğundan bahsedilmektedir.
Ancak uygulama böyle değildir. Hukukun arkasından dolanmak niyetinde olan Belediye yönetimi dava açan personellere bu ödemeyi yasal faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldığı mahkeme kararları ile mevcuttur. Ödeme yapılmayan tüm personellerin hukuka başvuracakları kesindir. Bu konuda Belediye Başkanına uyarılarımız Meclis Tutanaklarında mevcuttur. Raporu hazırlayanlar, bu konuda detaylı bir çalışma yapma gereği duymamışlar sosyal denge almayan ve mahkeme kararı ile almaya hak kazananların ifadelerine başvurmamışlardır. Oluşacak yasal faizleri kamu zararına sebebiyet vereceğini, personeller arası ayrımcılık yapmanın tüm çalışanlar nezdinde olumsuzlukları göz ardı etmişlerdir.

2) Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Eminönü bölgesinin Küçükayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde bölgenin konut alanı ilan edilmiştir. Ancak bu bölge için uygulamanın gerçeklere uygun olmadığını yazılı ve sözlü verdiğimiz önerge ve bütçe konuşmalarında tutanaklara geçen tüm ikazlarımıza rağmen bölgede “Ev Pansiyonculuğu” işi ile iştigal edilmesine rağmen konut alanı ilan edilerek 400’ e yakın esnaf ile 2000 ‘ne yakın çalışanın mağdur edilmesine sebebiyet verilecek planlar yapılmıştır. 2 yıl sonra yapılan SWOT analizi neticesinde yapılan planların yanlış olduğu kanaatine varılarak, bölge için ekonomik kayıplar meydana geldiği 2,6 olan konaklama süresinin ev pansiyonculuğunun aktif olmasıyla 3,6 olduğunun tespit edilmiş ve Plan tadilatı yapılarak uygulama değişikliğine gidilmesi neticesinde bölge esnafında yaratılan mağduriyet  ile ruhsatlandırma ve diğer gelirlerin Belediye bütçesine aktarılması gereken kaynaktan yoksun kalınmış, muhalefet meclis üyelerinin ikazlarını dikkate almayarak GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERME.

AÇIKLAMA B) 2);
Bu bölgenin Ev pansiyonculuğuna açılması hatta buraya yakın Nişanca Bölgesinin de ev pansiyonculuğu açılması Belediye başkanının meclis konuşma tutanaklarında (en son 21.10.2016 ) mevcuttur. Belediye son 4 yıldır burada 400 e yakın ev pansiyonculuğu yapan işletmelere göz yummuştur. İmar planlarının üst ölçekli planlara göre yapıldığı kanun gereğidir. Ancak pratik uygulamada önce konut alanı uygulaması ile mağdurlar yaratılmıştır. Yapılan baskılar ve uyarılarımızla bu kararın değiştirilmesi ve Meclise getirilerek uygulanması gerçektir. Meclis tutanaklarında bu detay bulunmakladır. Raporu hazırlayan somut deliller olmadığı ifadesini sık sık kullanmaktadır.
Şahsım tespit ettiğim usulsüzlükleri ve yasaya aykırı uygulamaları İHBAR etmek suretiyle KAMU Görevimi yaparken belge bilgi ve detay soruşturma, ifade alma, bilirkişi atama vb. uygulamalarla neticeye ulaşacak soruşturmayı yapan müfettişler olmalıdır. Burada somut delil bulunamadığı ifadesi bölgede çalışan vergi kayıtları olan 400 çıvarı ev pansiyoncularıdır. Müfettişler tüm bu belgelere belediyenin Zabıta Müdürlüğü kayıtlarında bulabilirlerdi.

3) Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye Sosyal Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşa sıkıntılar yaratmayacak ideal plan yapılmayarak, tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle oluşan KAMU ZARARI.

AÇIKLAMA (3);
Bu alanla ilgili detaylı araştırma yapılıp soruşturma derinleştirilse idi,  ilk inşaatta sonra mühendislik hatasından dolayı tesisi su bastığı kullanılmaz hale geldiği, yapılan olumsuzluğu bir işçinin üzerine yanlış yere çivi çaktı gibi basit bir nedene dayandırılmıştır. Çatladı kapı Sosyal Tesis ve Nikâh Salonu açılışından bir yıl geçmeden yeniden projelendirilerek inşaatı büyütülerek yenilenmiştir. Bu inşaatın yeniden yeni proje ile yapılması Kenndy Caddesi ile ilgili bir genişleme ve trafik ilişkisi söz konusu değildir. Müfettişler bu konuda da tamamen üstün körü bir çalışma yapmışlardır.

4)  Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006 yılından evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu  "Artan maliyet hesapları nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013 Cuma günü Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir bölümü Belediye Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet farkının ödenerek KAMU ZARARINA sebebiyet verilmesi. EK: 3, 3A, 3B,3C,3D

AÇIKLAMA (4);
Fatih Halkının parasıyla nasıl fakir ya da çevreden uzaklaşmak istemeyen mülk sahiplerinden 199 kişiye TOKİ’nin inşaat maliyet farkı olarak çıkarttığı miktarı ödeyebilmektedir. TOKİ bu miktar kadar da kendisi ödeme yapmıştır. Yani oluşan inşaat farkının yarısını Belediye, diğer yarısını TOKİ karşılamıştır. İncelendiğinde bu ödemeler kayıtlarda mevcut olduğu görülür. Kaldı ki Belediye o bölgede sosyal proje uygulamamış, çok sayıda vatandaşı mağdur etmiş, KAYABAŞI adlı Fatih İlçesinden çok uzak bir semte bölge halkını göndermiştir. Belediye Başkanlığına 36 adet daire ve 2 tesis kalmasını sağlayarak tamamen ticari bir yaklaşım sergilemiştir. Burada esas olan bir kısım vatandaşa KAMUYA AİT 4.474.887.00 TL’nin ödenmesidir.

5) TÜRGEV ile Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunu verilmesi karşılığı yapılan protokolün defalarca istenildiği halde tarafımıza verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen konuşmasında belirttiği gibi %20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi konulduğunu belirtmesi neticesinde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler bu belirlemenin ne şekilde ve kimlerin yaptığı hakkında cevap verilmemesi neticesinde oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye Kullanma. EK:4, EK 11

AÇIKLAMA (5);
5393 sayılı yasada yurt yapma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu yurt sipariş üzerine yapılmıştır. Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak yurt binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz verilmesi Kamu Kaynakları doğru harcanmamıştır.
Ayrıca söz konusu protokol Belediye Meclisinden saklanmış, defalarca istememize rağmen tarafımıza verilmemiştir. Protokol içeriği kamuya Fatih Halkına duyurulmamış dolayısı ile hiçbir başvuru yapılmadığı beyanı müfettişler nezdinde ciddiye alınmıştır. Bu protokol Kamu Kuruma adına olumsuz, Kamuya yarar olmayan ve tek taraflı olup, Vakıf’a ayrıcalık tanımaktadır. Belediyenin sözde %20 lik öğrenci kotası bilerek işletilmeyerek Fatih Halkına ve Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmekte dolayısıyla Kamu ZARARI oluşturmaktadır. 114 oda 342 yatak mevcudundan 70 adedi Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır. Bu da kabaca 70 (öğrenci) x 1000 (aylık) x 12 (ay) x 3 (yıl) = 2.520.000.-TL yapmaktadır. Bu KAMU Bütçesine girmemesi KAMU ZARARI oluşturmamakta mıdır?

6) İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma Evinin olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması görev ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar yapılmalıdır. Belediye Başkanlığı, Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu neticesinde konu ile ilgili yaptığı savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi gayri ciddi bir savunma verilmesine rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etme. EK:5

AÇIKLAMA (6);
Raporda; 17 Milyon nüfuslu İstanbul da İBB’nin ve diğer ilçe belediyelerinin yaptığı 8 adet kadın sığınma evi vardır, ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır diyerek 5393 sayılı yasanın zorunlu kıldığı Kadın Sığınma evini yapmama gerekçesini geçerli saymak doğru değildir. Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak arsa satın alınarak, kısmen kamulaştırılarak, yurt binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz verilmesi söz konusu iken ikinci defa şikâyetime rağmen ısrarla stratejik rapora alınmamış dolayısıyla bütçeye konmamıştır. Belediye yönetiminin kanunun zorunlu kıldığı bu konu hakkında şikâyetlerimize ve uyarılarımıza rağmen kanuni görevini yapmayarak suç işlemeye devam etmektedir.

7) Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere verilmesi, ihale yasasına muhalefet, dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması

AÇIKLAMA (7);
Belediye Başkanlığı, belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ecrimisil tahakkuku veya kira ihalesi ile 3. kişilere verilmektedir ifadesi uygulamada doğru değildir. Gerekli duyurular ve açık ihale yapılmamakta önceden seçilen kişilere bu alanları vermektedir. Müfettişler ilçedeki söz konusu alanların verildiği şahısları inceleseydi bu gerçeği ortaya çıkartabilirdi. İlçedeki söz konusu alanların kimlere ve ne kadar kira ya da ecrimisil ile verildiği tarafımızdan saklanmaktadır. Kamu zararı oluşturacak önemli kalemlerden biri olan ecrimisil kiralama tutarları incelediğinde bu durum netleşecektir. Müfettişin bu yönde çalışma yapması gerekirken, Belediye Başkanının verdiği savunmaya dayalı kanaat oluşturmuştur.

8) Seyitömer Mahallesi sağlık ocağını mahalleden çok uzak bir bölgeye taşınması. Yapılan ikazlara ve verilen önergelere rağmen vatandaşların uzak mesafede ulaşılması zor bir bölgedeki sağlık ocağının mahallenin uygun bir yerine getirilmeyerek Görevini İhmal Ve Görevini Kötüye Kullanma EK:6

AÇIKLAMA (8);
Belediye Başkanlığı ilçedeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinden tamamının kendisinin yaptığını tabelalarla, Resmi Web Sitesinden ve aylık yayınladığı Fatih Gazetesinden Kamuoyuna duyurmaktadır. http://www.fatih.bel.tr/icerik/389/demirden-saglik-ocagi-rekoru/ web sitesinde  “Fatih’te Şu anda 18 sağlık ocağının bitirildiğini ve projeleri tamamlananlarla birlikte bu sayının 20 olduğunu dile getiren Mustafa Demir,”  Seyyidömer Fatih İlçesinin en büyük mahallesi olması itibarıyla nüfusu birçok il nüfusundan fazladır. Böyle bir ilçenin Sağlık Ocağının mahalleye iki mahalle uzaklığa taşınması geçici olarak hizmet vermesini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Ancak verdiğimiz sözlü ve yazılı önergelerle 2 yıldan fazla bir süredir bu konuda duyarsız davranılması, daha önce bulunduğu yerin depremle bağlantılı bina olduğu ifadesi ile bilindiği buna rağmen önceden bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Raporda konunun hukuki sorumlusu olmadığını beyan eden Belediye Başkanlığı neden böyle tanıtım ve Propaganda yapmaktadır. Bu sorumluluktan kaçma ya da görevini ihmal etme çerçevesine girmektedir

9) Verilen önergelerde açık adres ve resimlerinin bulunduğu encümen kararı gereği yıkım kararı alınmış yerlerin gereğini yapmayarak, encümen kararlarını süresi içinde uygulamayarak Görev İhmali Ve Görevini Kötüye Kullanma Örnek: EK:7, 7A, 7B

AÇIKLAMA (9);
Ek7 de gözüken evrak gereğinin yapılmadığı, buna benzer çok sayıda Otel tadilatlarına göz yumulduğu bir defada 700 e yakın encümen kararı çıkartılarak Otellerin kaçak yerlerinin yıkımlar ile ilgili işlem yapılıp yapılmadığına bakıldığında İHBAR’IN doğru ve kanunlara uygun yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Ekte verilen sadece bir örnektir. Her konuda yeterli olduğunu söyleyen ve Kamu Kurumu olan Belediye Başkanlığı yıkım konusuna gelince yeterli ekipmanlarının olmadığını, ayrıca bu işler için defalarca çıkılan Fatih İlçe Sınırları Dahilinde Belediye Encümeni Tarafından YIKIM KARARI Alınan Yerlerin Yıkım İşi ” adı altında İHALELER açıldığı ihaleye katılım olmadığından ihalelere esas yıkım işlemleri gerçekleştirilememiştir şeklinde beyanda bulunmuştur. Açılan YIKIM İHALESİNE nedense hiçbir firmanın katılmadığı beyanı inandırıcı ve yeterli görülmesi düşündürücüdür. Belediye proje kapsamına aldığı bina ya da gecekonduyu kısa sürede tahliye ederek yıkımlar yaptığı kayıtlarda mevcuttur. Raporda Belediye Başkanının ifadesi kabul görmüş olup, iddianın sübut olamadığı görüşü doğru değildir.

10) Yedikule Hayvan barınağına; hiçbir kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek mesaileri boşa geçmesine sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan barınağı sürgün yeri hale getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli personellerinden gereği gibi faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet verilmesi. EK: 8, 8A

AÇIKLAMA (10);
Yedikule Hayvan Barınağına son 3 yılda kimlerin görevlendirildiği, hangi görevlerde bulunduğu Müfettişler tarafından Personel Müdürlüğünden sorgulanması halinde listeye kolayca ulaşabilecek idi. Ancak söz konusu rapor baştan savma ve yanlı hazırlandığı şeklinde kaygılarım mevcuttur. İddianın ispatına yönelik kişi- olay ve zaman bağlamında somut unsurlar içermediği, idarenin personelini sevk ve idare noktasında Kanunlarla belirlenmiş hakkının bulunduğu dolayısıyla görevini kötüye kullanma ve Kamu zararının varlığı hallerinde birinin gerçekleşmediği görüşü verilmiştir. Hâlbuki Yedikule Hayvan Barınağının Personel Devam Cetvelini inceleme gereği duyulsaydı somut belge ve bilgilere ulaşılacaktı. İhale ile dışarıdan taşeron personel alınırken kalifiye personellerin mühendis, mimar, teknisyen vb. hayvan barınağına sürdürülme gerçeği yaşanmaktadır. Ayrıca, verdiğimiz önergelerle, yapılan basın açıklamalarıyla ve Tüm Bel Sen’in yargı yoluna başvurarak bu konu ile ilgili hukuki kararlar aldığına dair belgelerine ulaşması müfettişin asıl görevi olmalı idi ve raporu bu bilgiler ışığında düzenlemesi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaktı. 

11) 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve istediği ücretle istihdam edebilmek imkânını belediye şirketlerinden usulsüz olarak kullanarak,  Belediye bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden olaya Kamu Zararı yönünün yanında yetki gaspı  açısından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından incelenmesi  EK:9

AÇIKLAMA (11);
Bu konuda nesnel unsurları içermediği görüldüğü, iddiaların sübut olmadığı görüşü gerçeğe aykırıdır. Belediye Binasının 3. katında bulunan bir odanın kapısında DANIŞMAN tabelası neyi ifade etmektedir. Bu şahıslar Belediye Zabıtaları marifeti ile vatandaşlara tebligat gönderdikleri sabittir. Daha önce yaptığım şikâyete rağmen durumu düzelteceklerine aynı şekilde devam etmektedirler. Belediye bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden olaya Hukuka aykırılık yönünün yanında yetki gaspı  açısından suç işlenmektedir.

12) Vakıflar tarafından Bezmi -Alem Üniversitesine verileceğini bildiği halde Vatan Caddesi üzerinde bulunan Topkapı Mahallesindeki 1827 ada 45 parselin tamamını kapsayan büyük alanın Fatih Halkının kullanımına açacağız diyerek (Başkanın bu söylemi 2012 yılı meclis tutanaklarında mevcuttur) rehabilite edilmesi, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak Belediye Bütçesinden harcama yapılması alanın özel üniversiteye verilerek halkın kullanımına kapatılması neticesinde oluşan KAMU ZARARI.  EK 10

AÇIKLAMA (12);
Belediyenin söz konusu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi herhangi bir harcama da yapılmamıştır beyanı Belediye Başkanının Meclis toplantısında bu alandaki belediye faaliyetleri nedir?  Bu alandan kimler yararlanacaktır? şeklinde sorularımıza; 1827 ada 45 parselin çokça ağacın bulunduğu bu yeşil alanı park bahçeler müdürlüğümüz bünyesinde düzenleyerek, rekreasyon yaparak, Fatih Halkının spor ve yürüyüş yapacağı bir konuma getirerek hizmete açacağız ifadeleri Meclis Tutanaklarında mevcuttur. İlerleyen zamanlarda bu alanın Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Üniversitesine tahsis edildiğini ve Fatih Halkının bu alandan faydalanmasının söz konusu olmadığının tespiti ile Halka kapılmasında dolayı Kamu Zararı oluştuğu iddiasında bulundum. Bu konuda detaylı araştırılsa idi bu gerçekle karşılaşılacaktı.

13) Yurt Dışı Seyahati, 06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt Dışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında yaptığımız araştırma ve tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan Kamu Zararı. EK:1, 1A, 1B,1C

 

AÇIKLAMA (13);
Bu konu içinde raporda tamamen çelişkiler mevcuttur. Meclis gündemine konuyu getiren ilgili müdürlük her şeyi hazırlayıp firmayı bulup programı yaptırmasına rağmen teknik gezi adı altında resmen turistik gezi yapılmıştır. Bu program ve gezi maliyeti açısından Meclis Üyelerinin hiçbir bilgisi yoktur. Üstelik ihbar dilekçemizin ekinde detay fiyatlandırma olduğu halde müfettişler, bu işle iştigal eden herhangi bir firmadan teklif almak suretiyle kıyaslama ve değerlendirilmesi gerekirken, konunun bu şekilde basitçe geçiştirilmesi kaygı verici ve olayın ciddiyetle araştırılmadığının göstergesidir.                
Teknik gezi başlığı ile meclisten geçen Güney Afrika Seyahatini Belediye Başkanlığının onayı ile ilgili müdürlük hazırlamıştır. Nasıl oluyor da bazı meclis üyeleri bir firma Araştırıp Buldukları Söyleniyor. Bu ifadeler tamamen gerçek dışı ve kamu kurumu prosedürlerine aykırıdır. Bu şahsi bir gezi olmayıp kurumsal bir organizasyon olduğu malumdur. Bu konuda CHP’li Meclis Üyelerinin görüşlerine başvurulmuş mudur? Burada söz konusu Kamu Zararıdır. Seyahat İşinin, firma bulunmasının, önceden avans verilmesi da doğru değildir. Seyahat organizasyonunun Meclis üyelerinin üzerine atılması Belediye Yönetimin sorumluluktan kaçması ve oluşan Kamu Zararının üstünün örtülmesidir.
Mutemet; tayin edilen kişi her türlü harcamayı anlaşmayı Belediye adına yapmış, seyahat dönüşü Meclis Üyelerine avans adı altında düzenlenen belgelere imza attırmıştır. Açıkça, daha önce yapılan geziler gibi bu teknik geziyi de tamamen Fatih Belediyesi İlgili Birim Müdürlüğü organize etmiş, firmayı o bulmuş, programı yapmış ve seyahati gerçekleştirmiştir. Meclis Üyelerinin bilhassa CHP grubunun bu konuda bir çabası ve girişimi olmamıştır
Bu konudaki ihbarımızın esas içeriği bakımından incelenmediği, konunun saptırıldığı gözükmektedir. Gidilen yer, kalınan otel, uçak biletleri, harcama dökümlerinde rakamlar mevcutken, seyahat tarihindeki dolar kuru ile incelendiğinde oluşan Kamu Zararı ortaya çıkacaktır

14) Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin emrinde çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekmektedir. Belediye şirketinin Yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, organizasyon, kafeterya, düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet göstermesi orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu konularda faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakması SAYIŞTAY ve REKABET Kurulu tarafından incelenmesi.

AÇIKLAMA (14);
Savunmada bahsedilen İhale Komisyon üyelerinin ve birim müdürlerinin tamamı söz konusu şirketin yönetim kurulu üyeleri olan Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı birimlerdir. Burada söz konusu olan bu yapının yanlış olduğudur. Dolayısıyla İhaleyi veren kurum çalışanları ile İhaleye giren ve TAMAMINI alan Halktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumda Üst düzey görev yapan ve İhale Komisyon Üyelerinin tamamının bağlı olduğu Başkan Yardımcılarıdır. Bu durumda şaibe veya usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma vb. durumlar söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi ve Haksız rekabetin ortadan kaldırılması dolayısıyla oluşacak Kamu Zararının önlenmesi gerekmektedir.

 

 

SONUÇ VE İSTEM:  

Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, yukarıda sıralanan konuların içerdiği; görev ihmali, görevi kötüye kullanma, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili iddiaların İçişleri Bakanlığı tarafından 22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İŞLEME KONULMAMASI ONAYININ İPTAL EDİLMESİ için açıklamalarımı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. Saygılarımla 27.10.2016

EKLER          : 27 sayfa
Tamamı          : 8+27: 35 sayfa

 

06

   
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

Sayı   : 2015/12                                                                 29/ 09/2009

Konu: İst. Mahalli İdareler Md. yapılan suç duyurusu

İlgi     : a)  İç İşl.Bk.Mhl.İd.Gn.Md.verilen 15/06/2011ve 16/05/2012 tarihli dilekçeler
b) İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-8107/ Sayı
9/02/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
c)  İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-14825/ Sayı
13/03/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
d) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 13/10/2012 tarih, 200162 sayılı dilekçe
e) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 25/05/2012 tarih, 111625 sayılı dilekçe
f) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11701 sayılı dilekçe
g) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11703 sayılı dilekçe                       h) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11704 sayılı dilekçe                       ı) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.605/
İşleme Konulmama Onayı                                                                                                 ------j) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.624/
işleme Konulmama Onayı

            İlgi “a,d,e,f ve g” maddeleri tarafımdan Sayıştay’a, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İstanbul Mahalli idareler Müdürlüğüne ve Fatih Kaymakamlığına Fatih Belediye Başkanı ve Üst Yöneticileri hakkında yaptığım suç duyuruları konulu dilekçelerdir.
İlgi “b,c,ı ve j” maddeleri ilgili kurumların yapılan suç duyuruları neticesinde görevlendirilen müfettişlerin verdikleri raporlar neticesinde İç İşleri Bakanlığının 4483 sayılı yasa gereği suç duyurusuna muhatap yöneticilerin sorgulama izni verilmediğini içeren resmi yazışmalarıdır.
Tüm bunların ışığında tarafımdan 27/07/2015 tarih 174093 sayı ve 31.07.2015 tarih 178298 sayı ile İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne yaptığım suç duyuruları dilekçe ve ekleri hakkında İstanbul Valiliği 78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih Kaymakamlığına gereği için yazı yazmış, ancak Fatih Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarih ile gerekli incelemeyi yapmadan  “ Belediye Meclis Kararları ile ilgili olarak Mülki İdare Amirinin 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasında, “ Mülkü İdare Amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir”  hükmünün, 22.06.2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 04.05.2010 tarih, 2008/27 Esas ve 2010/29 sayılı kararı ile iptal edildiğinden Meclis Kararlarına karşı Kaymakamlığımızla herhangi bir işlem yapılamamıştır.”  Şeklindeki yazısı tarafıma tebliğ edilmiştir.
Yukarıda örneklerle açıklandığı gibi söz konusu suç duyurusu dilekçeler için yapılan soruşturmalar zamanında da ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı mevcut idi. Dilekçelerde sadece Meclis Kararları olmayıp, Kamu Zararları ve görev İhmalleri de mevcuttur.
İhbarım için neden iki değişik işlem yapılmıştır.
Bu konun incelenerek ihmali gözüken sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve 2015 yılında verdiğim suç duyuruları ve görev ihmallerini içeren dilekçelerimin işleme konularak gerekli soruşturmaların açılmasını tensiplerinize arz ve talep ederim. 29/09/2015 Saygılarımla.

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

TC Kimlik No  : 29545903096
Mail                 : fusoylu@gmail.com
Tel                   : 0533 592 4385
Adres               : Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu Akşemsettin Mahallesi
Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) No:54 Fatih / İstanbul

 

Ekler:

 • İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 27/07/2015 tarih 174093 sayı ile dilekçe ve ekleri (7 sayfa)
 • İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 31/07/2015 tarih 178298 sayı ile yaptığım suç duyuruları dilekçe ve ekleri (30 sayfa),
 • İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih Kaymakamlığına gereği için yazılan yazı (1 sayfa),
 • Fatih Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarihli yazısı (1 sayfa).

Toplam : 39 sayfa

07

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
   İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ   /  İSTANBUL

    31.07.2015
Konu: Fatih Belediye Başkanı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Görev İhmali,
Görevini Kötüye Kullanma, Kamu Zararına Sebebiyet Verme  

                                     
İlgi: 2014–2015 Yıllarında Verilen Önergeler, Önergelere Verilen Cevaplar, Mahkeme Kararları, Suç Duyurularına Yapılan Savunma, Soruşturma Fatih Belediye Meclis Tutanakları,

Belirtilen konular;

 • Yurt Dışı Seyahati

06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt Dışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında yaptığımız araştırma ve tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan Kamu Zararı. EK:1, 1A, 1B,1C

 • Bir kısım personele ödenmeyen SOSYAL DENGE ÖDEMESİ’Nİ mahkemeye taşıyan personellere, İdari mahkeme tarafından ödeme kararı verilmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması, icra yolu ile ödemek zorunda kalınması ve emsal teşkil edecek 90’na yakın personele zamanında yapılmayan ödemeleri kanuni faizleri ile ödemek zorunda kalacağından oluşacak KAMU ZARARI.

Ayrıca sendika ile sözleşme yapmak üzere Fatih Belediye Meclisinden yetki alan Belediye Başkanının “Sendikanın isteği” diyerek bir kısım personellere Sosyal Denge Ödememe maddesini sözleşmeye konulmasını KABÜL ederek personeller arası ayırımcılık yapılmasına müsaade ederek kanunla belirlenmiş İTA AMİRLİĞİ yetki, görev ve sorumluluk tarifine aykırı hareket ederek YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA. EK:2, 2A, 2B, 2C (4 SAYFA)

 • Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Eminönü bölgesinin Küçükayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde bölgenin konut alanı ilan edilmiştir. Ancak bu bölge için uygulamanın gerçeklere uygun olmadığını yazılı ve sözlü verdiğimiz önerge ve bütçe konuşmalarında tutanaklara geçen tüm ikazlarımıza rağmen bölgede “Ev Pansiyonculuğu” işi ile iştigal edilmesine rağmen konut alanı ilan edilerek 400’ e yakın esnaf ile 2000 ‘ne yakın çalışanın mağdur edilmesine sebebiyet verilecek planlar yapılmıştır.  2 yıl sonra yapılan SWOT analizi neticesinde yapılan planların yanlış olduğu kanaatine varılarak, bölge için ekonomik kayıplar meydana geldiği 2,6 olan konaklama süresinin ev pansiyonculuğunun aktif olmasıyla 3,6 olduğunun tespit edilmiş ve Plan tadilatı yapılarak uygulama değişikliğine gidilmesi neticesinde bölge esnafında yaratılan mağduriyet  ile ruhsatlandırma ve diğer gelirlerin Belediye bütçesine aktarılması gereken kaynaktan yoksun kalınmış, muhalefet meclis üyelerinin ikazlarını dikkate almayarak GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERME.
 • Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye Sosyal Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşai sıkıntılar yaratmayacak ideal plan yapılmayarak, tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle oluşan KAMU ZARARI
 • Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006 yılından evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu  "Artan maliyet hesapları nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013 Cuma günü Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir bölümü Belediye Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet farkının ödenerek KAMU ZARARINA sebebiyet verilmesi. EK: 3, 3A, 3B,3C
 • TÜRGEV ile Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunu verilmesi karşılığı yapılan protokolün defalarca istenildiği halde tarafımıza verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen konuşmasında belirttiği gibi %20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi konulduğunu belirtmesi neticesinde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler bu belirlemenin ne şekilde ve kimlerin yaptığı hakkında cevap verilmemesi neticesinde oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye Kullanma. EK:4
 • İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma Evinin olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması görev ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar yapılmalıdır. Belediye Başkanlığı, Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu neticesinde konu ile ilgili yaptığı savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi gayri ciddi bir savunma verilmesine rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etme. EK:5
 • Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve  kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere verilmesi, ihale yasasına muhalefet, dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması
 • Seyitömer mahallesi sağlık ocağını mahalleden çok uzak bir bölgeye taşınması. Yapılan ikazlara ve verilen önergelere rağmen vatandaşların uzak mesafede ulaşılması zor bir bölgedeki sağlık ocağının mahallenin uygun bir yerine getirilmeyerek GÖREVİNİ İHMAL ve GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA EK:6
 • Verilen önergelerde açık adres ve resimlerinin bulunduğu  encümen kararı gereği yıkım kararı alınmış yerlerin gereğini yapmayarak, encümen kararlarını süresi içinde uygulamayarak GÖREV İHMALİ ve GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA Örnek: EK:7
 • Yedikule Hayvan barınağına; hiçbir kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek mesaileri boşa geçmesine sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan barınağı sürgün yeri hale getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli personellerinden gereği gibi faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet verilmesi. EK: 8, 8A
 • 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve istediği ücretle istihdam edebilmek imkânını belediye şirketlerinden usulsüz olarak kullanarak,  Belediye bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden olaya Kamu Zararı yönünün yanında yetki gaspı  açısından SAYIŞTAY ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından incelenmesi  EK:9
 • Vakıflar tarafından Bezmi -Alem Üniversitesine verileceğini bildiği halde Vatan Caddesi üzerinde bulunan Topkapı Mahallesindeki 1827 ada 45 parselin tamamını kapsayan büyük alanın Fatih Halkının kullanımına açacağız diyerek (Başkanın bu söylemi 2012 yılı meclis tutanaklarında mevcuttur) rehabilite edilmesi, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak Belediye Bütçesinden harcama yapılması alanın özel üniversiteye verilerek halkın kullanımına kapatılması neticesinde oluşan KAMU ZARARI.  EK 10
 • TÜRGEV adlı vakfa belediye bütçesinden yapılan ve arsası da bütçeden karşılanan Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdunun 5393 sayılı yasanın izin vermemesine rağmen Öğrenci yurdu yaparak bedelsiz 25 yıllığına verilmesi. EK 11
 • Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin emrinde çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekmektedir. Belediye şirketinin Yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, organizasyon, kafeterya, düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet göstermesi orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu konularda faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakması SAYIŞTAY ve REKABET Kurulu tarafından incelenmesi.

SONUÇ VE İSTEM:  

Yukarıda sıralanan konuların içerdiği; görev ihmali, görevi kötüye kullanma ve zimmet ile ilgili Fatih Belediye Başkanı ve üst düzey sorumluları hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal işlemlerin başlatılması için yazımı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. Saygılarımla 31.07.2015

 

ASLINDA İMZA VAR
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
fusoylu@gmail.com

 

Ekler    :   11 EK Toplam 27 sayfa
Adres :     Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Gurubu,
Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul 

 

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ

31.07.2015

SAYISI

178298

EKİ

27

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               08

T.C
İçişleri Bakanlığı
    Mahalli İdareler İstanbul Bölge Müdürlüğü   /  İstanbul

Konu: 5393/18. madde hk                                                                  27.07.2015

06.07.2015 tarihli Fatih Belediye Başkanlığı Meclis Gündeminin 31. maddesi aşağıdaki gibidir (Gündem Eki 5) Fatih Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünün  06.07.205 tarih ve 1098 sayılı teklifi “Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz imar planında okul alanında kalmaktadır. Katınızca uygun görüldüğü takdirde, Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 49 (Kırkdokuz) yıl  süreyle bedelsiz tahsisi hususunda karar alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.”  

Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın alanı TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.

06.07.2015 tarihli birleşim, 1. oturumda Fatih Belediye Meclisi konuyu içeren teklifi İMAR, HUKUK, BÜTÇE Komisyonlarına görüşülmesi için havale etti.

07.07.2015 Tarihli Fatih Belediye Meclisinin İmar-Hukuk-Bütçe Komisyonlarının Ortak   Raporu “ Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle bedelsiz tahsisi hakkında.

Katınızca uygun görüldüğü takdirde, Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 49 (Kırk dokuz) yıl  süreyle bedelsiz tahsisi hususunda karar alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup Komisyonumuzca UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜRdenmektedir.

08.07.2015 tarihli birleşim, 1. oturumda Fatih Belediye Meclis Başkanlık Divanı söz konusu raporu görüşmeye açmıştır.

Teklifte ve komisyon raporunda tahsis süresinin 49 yıl olarak kabul edilmesi üzerine CHP Lİ MECLİS Üyesi Fazıl Uğur SOYLU ve Ceylan TÜRKOĞLU’nu sözlü müdahalesi sonucunda (5393 sayılı yasanın 18. madde (e) bendi ne göre ) AKP’li meclis üyeleri, alelacele komisyon raporlarını tekrar yazdırarak tahsis süresini 30 yıl olarak düzeltilmiş üç komisyonun müşterek raporunu komisyon üyelerine meclis salonunda imzalatmak suretiyle meclis başkanlığına sunmak istediler.

Söz alan Fazıl Uğur SOYLU, Komisyonların tekrar toplanarak SEHVEN yazıldığı söylenen tahsis süresini içeren komisyonların kararını komisyon üyelerinin tekrar görüşmesi ve onların düzeltmesi gerektiği bu yüzden üç komisyonun ortak raporunun geri geçilmesi ısrarına rağmen Karar geri çekilmedi.

CHP grubunun bu konunun oylanması talebi üzerine SEHVEN yazıldı diyerek mecliste düzeltilen imar, hukuk, bütçe komisyonlarının müşterek raporunun görüşülüp, görüşülmemesi oylanmış, AKP li üyelerin oy çokluğu ile komisyon raporunun görüşülmesi kararı alınmıştır.

Meclis Toplantısı esnasında sehven 49 yıl yazıldı diyerek komisyonların toplanması tekrar bu maddenin görüşülerek düzeltilmesi gereklidir ifademiz tutanaklara geçen sözlü ikazlarımıza rağmen tahsis süresi 30 yıl yazılarak raporların görüşülmesi ve karara bağlanması usulsüz bir uygulama olmuştur.
Fatih Belediye Meclisinin kanun ve yönetmeliklere aykırı bu kararının düzeltilerek iptal edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Söz konusu alan TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK yeni yapılan 1/1000 lik imar planlarında parsele dönüştürüldüğü görülmekte olup İstanbul 2. idare mahkemesi 2013/347 arar kararı söz konusu imar planlarının yürütmenin durdurulması kararı 03.07.2015 tarihinde çıkmış olup, Fatih Belediye Başkanlığına tebliğ edilmiş, iptali kararı beklenmektedir. Bu açıdan da incelenmesi gerekmektedir.

Yapılan bu ihbarları, incelemek üzere kurumunuz tarafından müfettiş görevlendirilerek yasal işlemin başlatılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

 

Adres:   Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu, Akşemsettin MahallesiAdnan Menderes  Bulvarı / Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
Mail   :   fusoylu@gmail.com

 

Ekler:
1.)  06.07.2015 Meclis Gündemi
2.)  08.07.2015 Fatih Belediye Meclisinin İmar-Hukuk-Bütçe Komisyonlarının Ortak Raporu
3.)  08.07.2015 Raporlar
4.)  06.07.2015 Emlak İstimlak Müdürlüğünün 31762245- sayılı teklifi

 

Metin Kutusu: T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ  İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ TARİH	27 Temmuz 2015 SAYISI	174093 EKİ	-7-

                                                            

 

 

 

09

İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA

 

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                           YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  TALEPLİDİR

DAVACI                                     :  Fazıl Uğur SOYLU (XXXXXXXXXXX)
VEKİLİ                                         :  Av.Hasan SEVER
DAVALI                                      :  FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fatih-İSTANBUL
KONU                                        :  Fatih Belediye Meclisi’nin 08.09.2015 tarih,2015/242                                                           sayılı kararının İPTALİ  ve Yürütmesinin Durdurulması                                                             talebine ilişkindir.


AÇIKLAMALAR                         :  Fatih Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 2015/242 sayılı kararının hukuka ve hakkaniyet uygun olmadığı nedeni ile iptal edilmesi ve kararın yürütülmesi halinde telafisi imkansız zararlar oluşması ihtimali nedeni ile yürütmenin durdurulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 1. Fatih Belediye Meclisi’nin 08.09.2015 tarihli oturumunda  görüşülen ve oy çokluğu ile kabul edilen 2015/242 sayılı kararına müvekkilimiz Belediye Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu 30.09.2015 tarihinde itiraz etmiştir.(EK.1)
 2. Davalı idare yapılan vaki itiraza cevap vermemiştir.İYUK’nu ilgili maddeleri gereğince iş bu iptal davasının süresi içinde açılması gereği hasıl olmuştur.
 3. Fatih Belediyesi sınırları içinde kalan ve kamuoyunda tarihi yarımada olarak bilinen ve 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesi içinde korunması gereken çok zengin kültür varlığına sahip bölge ile ilgili imar uygulamaları geçmiş yıllardan bu yana tartışmaların konusu olmuştur.
 4. Fatih Belediye Meclisi tarafından alınan karar; 04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi(Tarihi Yarımada)1. Derece Arkeolojik-Kentsel Arkeolojik-Kentsel Tarihi Sit Alanları 1/1000  Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 14.05.2014 tarih,2573 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan Plan Notları’nın yeniden düzenlenmesine ilişkindir.
 5. Söz konusu bu düzenleme IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nın raporu doğrultusunda ve bu rapora atıf yapılarak yapılan bir düzenleme gibi takdim ediliyor olmasına rağmen bazı alanlarda açıkça Koruma Kurulunu devre dışı bırakan bir muhtevaya sahiptir.Dava konusu ettiğimiz kararda,Koruma Kurulu Raporunda zikredilen hususlar dışında kalan hususlar ilave edilmek sureti ile yetki genişlemesi yapılmıştır.
 6. Belediye Meclisi kararında  Koruma Kurulu’nu devre dışında bırakan ve sadece Fatih Belediyesi’ni yetkili kılan tüm düzenlemeler 2863 Sayılı yasaya aykırı düzenlemeleridir.
 7. Açıkça yasaya aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi imkansız zarara yol açması ihtimali bulunan bu kararın iptali ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Belirtilen nedenlerle iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER                           :  İYUK,2863 SAYILI YASA VE İlgili tüm mevzuat
DELİLLERİMİZ                                   :  Davalı idareden temin edilecek olan 08.09.2015 tarihli Fatih Belediye Meclisi Kararı,14.05.2014 tarih 2573 Sayılı  Koruma Kurulu kararı,Plan Notları,İptali istenen karara itirazlarımız ve resen takdir edilecek tüm deliller.


SONUÇ VE İSTEM                             : Fatih Belediye Meclisi’nin 08.09.2015 tarih ve 2015/242 Sayılı kararının İPTALİ ve Yürütülmesinin Durdurulması Talebimizin kabulü ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasın saygılarımızla arz ve talep ederim.27.01.2016

 


DAVACI
Fazıl Uğur SOYLU

EKLERİ MEVCUTTUR

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
 
3
Linkler

CHP Genel Merkez
CHP İstanbul
CHP Fatih

Fatih Gündem
Fatih Belediyesi
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü