Meclis Soru Önergeleri 3 - 2 - 1

05

07/09/2009
Konu: Kaçak Binaların Yıkımı


Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Milliyet gazetesinde 30.08.2009 günü Kaçak ama yıkılamıyor! Başlıklı haber araştırma yazısı ile aynı gün Hürriyet gazetesinde Tufan Türenç’in Cin şişeden çıktı başlıklı yazılarında kamuoyunun bilgisine sunulan, Balat Mahallesinde bulunan kaçak kuran kursu binası 1994 yılında encümen kararı ile yıkım kararı verilmiş olduğu halde bugüne kadar yıkılamamıştır. Fatih Belediyesi Encümeninin verdiği yıkım kararının uygulanarak, gereğinin yapılması ve bu konu hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

04

 

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

07/09/2009
Konu: Tarihi Hamam, Personel ve Sultanahmet

Aşağıdaki konular hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  1.29.09.2009 tarihli Hürriyet gazetesinde Yalçın Bayer’in köşesinde Büyükşehir’in gücü hamama değil Kemer Okulları’na yetiyor başlıklı yazıda konu edilen Otel için Belediyemiz nasıl bir işlem yapmıştır, otelin ruhsatı verilmiş midir?

2. Kapatılan Eminönü ilçesinden gelen personellerden bir kısmı hangi nedenden dolayı Yedikule’deki hayvan barınağında görevlendirilmiştir. Burada bu kadar memura ihtiyaç varmıdır? Varsa görevleri nelerdir?

3. Üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamalarının bugüne kadar meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı hareket edildiği, bu durumun düzetilmesi için gerekli bilginin meclise sunularak, kanunun ilgili maddesi gereğinin yapılmasına.

4. Tarihi yapılarla çevrili olan ve Dünya tarafından da tarihi sit alanı olarak bilinen Sultanahmet meydanında;

 • Sultanahmet Şenlikleri yapmak için Anıtlar Yüksek Kurulunun ilgili 4. dairesinden izin alınmış mıdır?
 • Yapılacak etkinlik için proje yapılarak ilgili daireye onaylatılmış mıdır?.
 • Yer tahsisi yapılırken meclisten bu dönem karar geçirilmediğine göre encümende karar alınmış mıdır?
 • Bu barakalar kimlere ve ne şartlarla verilmiştir?
 • Barakaların kiralanması şeffaf bir biçimde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmış mıdır?
 • Alanda, uygulanacak fiyat tarifeleri belediye tarafından onaylanmış mıdır?
 • Çalışanların portör muayeneleri mevcut mudur?
 • Portör muayene belgelerinin asılı olmadığı tespit edilmiştir. Bunun için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
 • Hijyenik denetim yapılmakta mıdır?
 • Şimdiye kadar yapılan denetimlerde kaç tutanak tutulmuştur?
 • Ne kadar cezai işlem yapılmıştır?
 • Kurulan barakalardan belediye ya da belediyeye bağlı Emin A.Ş. ne kadar kira tahsilâtı yapmıştır?
 • Sponsorlar varmıdır? Varsa bu sponsorlardan neye karşılık ne kadar ayni yada nakdi yardım alınmıştır?

 

03

07/09/2009
Konu: Kaldırım İşgaliyeleri, Çay Bahçeleri ve Parklar


Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Aşağıdaki konular hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
 
 
1. Fatih’in tüm cadde ve sokaklarında lokanta, kafe, çay ocağı gibi işletmelerin, vatandaşın geçişini engelleyecek şekilde kaldırım işgali yoğunlukla gözlenmektedir. Bilhassa akşam saatlerinde kaldırımlar tamamen işgal altındadır. Vatandaşları, yürüme güzergâhlarında tehlikeli bir biçimde riske atan bu işgallere, belediyenin zabıta marifeti ile son vermesi için gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması,
 
2. Fatih’in çeşitli semtlerinde bulunan parkların çok bakımsız ve temizlikten yoksun olduğu görülmektedir. Halkın dinlenme ve nefes alma alanları olan bu yerlerin daha dikkatle korunması ve bakımının yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda belediyenin acil önlem alması,
 
3. Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Caddesi ile Hacı Zihni Efendi arasında bulunan çay bahçesi, belli bir alanı kullandığı halde zamanla bu aradaki alanı tamamen işgal ederek kendi alanını büyütmüştür. Cadde ile sokak arasında geçiş için bırakılan alana ise çeşitli malzemeler koyarak ve seyyar tuvalet yaparak vatandaşın geçiş alanını iyice daraltmıştır. Bu çay bahçesinin kullanım alanı ne kadardır? Belediye bu tür yerleri denetliyor mu? Denetliyorsa bu duruma neden göz yumulmaktadır? Şimdiye kadar herhangi bir tebligat yapılmış mıdır? Bu konular hakkında bilgi verilmesi,
 
4. Şehremini Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak no:4 de yapılan çay bahçesinin durumu nedir? Ruhsatı varmıdır? Yer belediyeye mi aittir? İşgaliye ise işgaliye bedeli nedir?
 
5. Seyitömer Mahallesi Emrullah Efendi Sokak N:15 de bulunan deponun işgaliyesi ve ruhsatı varmıdır? Çevreye gürültü yapacak şekilde büyük araçların mal sevkiyatı yaptığı tespit edildiğinden burası depo için uygunmudur?
 
6. Kalenderhane Mahallesi Dede Efendi Sokak N:8 deki külliyenin temizlik ve cephe yenileme işleri için faaliyette bulunulduğu, ancak temizlik ve yenileme için Belediyeye ait herhangi bir tabelanın asılmadığı tespit edilmiştir. Bu tarihi binada kimler, ne amaçla ve ne şekilde faaliyetlerde bulunmaktadır?
 
7.İlçenin çeşitli yerlerinde bilhassa parkların içine (Seyitömer Vezir parkı, Silivrikapı Mah. Meyveci Sokak parkı., vb.) yapılan tek katlı binaların ne amaçla, kimlere, ne şartlarla yaptırıldığı, buralar için kiralama işlemlerinde uygulanan yöntemin neler olduğunun açıklanması.

 

 

02

01/07/2009
Konu: Kaçak Binaların Yıkımı


Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Aşağıdaki konular hakkında işlem yapılarak, tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.
 
 
1.Hasekisultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi ile Şair Mehmet Akif Sokak köşesindeki Tadım dondurma tarafından işgal edilen kaldırım, ağaç direklerle üstü kapatılarak tamamen pastanenin kullanımına dahil edilmiştir. Kaldırıma konulan masalar ve çiçeklikler vatandaşın geçişini engellemektedir. İlgili başkan yardımcısına bizzat yaptığım şifai ikaza rağmen hiçbir işlem yapılmamış, tarafıma yazılı veya sözlü bir bilgi aktarılmamıştır. Bu işgaliyenin ortadan kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması.
 
2. Seyitömer Mah. Kızılelma Caddesi ile Ziya Gökalp Sokağı köşesindeki Evrim kebap salonu tarafından işgal edilen ve tamamen kapatılarak işyerine ilave edilen kaldırımın durumu hakkında bilgi verilmesi ve işgaliyenin ortadan kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması.
 
3.Yukarıda belirtilen adreslerdeki işgaliyeler için şimdiye kadar tahsil edilen ödemenin ve işgaliye alanı ölçüsü hakkında ayrıca bilgi verilmesi.

01

01/06/2009
Konu: Esnaf Denetimleri


Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Fatih ilçesi hudutları içersinde hizmet, ticaret ve imalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf statüsündeki işyerlerinin ruhsata tabii olması, esnaf sicilinin, meslek odası kaydının, fiyat tarifesinin ve ustalık belgesinin bulunması kanun gereğidir.
Fatih ilçesinde, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, yasalara saygılı esnafın yasal haklarını korumak ve tüketicilerin mağdur olmalarını önlemek amacı ile tarafımdan yapılan çalışmada, firmaların ruhsatsız, esnaf sicil ve meslek odası kayıtsız, ustalık belgesiz ve fiyat tarifeleri olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir.

  Belediye tarafından ruhsat verildiği halde esnaf sicili, meslek odası kaydı, fiyat tarifesi ve ustalık belgesi olmayan işyerlerinin faaliyetlerini sürdürdükleri görülmüştür. 4077 sayılı Tüketici Yasası ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yasası kapsamında gerekli yasal işlemlerin yapılması için önergemin başkanlık makamına havalesini ve neticenin tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim. Saygılarımla.

 

 

1 - 2 - 3

 

Linkler

CHP Genel Merkez
CHP İstanbul
CHP Fatih

Belediyer Birliği
Fatih Belediyesi
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü