Hukuki Çalışmalar ....Hukuk ...... Hukuk 1 ...... Hukuk 2 ...... Hukuk 3

01

T.C
BAŞBAKANLIK
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  /  ANKARA

Konu: Fatih Belediyesi hk. Suç duyurusu                               15.08.2011

5393 sayılı yasanın 49. ve 51. maddelerine aykırı hareket edilerek kanun ve yönetmelikleri uygulamayan Fatih Belediye Başkanlığı hakkından, aşağıda belirtilen konularla Fatih Belediyesi Meclis Üyesi olarak kurumunuz nezdinde suç duyurusunda bulunmaktayım. Yapılan bu ihbarı içeriğini yerinde tespit etmek üzere kurumunuz tarafından müfettiş görevlendirilerek yasal işlemin başlatılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla.

  1. Fatih Belediye Başkanlığı, 2009, 2010 yılları ve 2011 Nisan ayına kadar üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamaları ve Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan meclis üyelerine verilecek ödeneğin belirlenmesi belediye meclisi tarafından yapılması gerektiği halde bu konular meclis gündemine getirilmemiştir. Bu ihmal, Başkan yardımcılarına verilen ödeneklerin kamu zararına yol açtığı ve şimdiye kadar attıkları imzaların geçerliliğini tartışmalı bir durumu ortaya çıkarmıştır.
  2. 5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. 2009/2010 ve 2011 yılı Ağustos ayına kadar meclis gündemine böyle bir konu getirilmemiştir.
  3. Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşmeli çalışanların maaşlarının belirlenmesi yasada belirtilmiştir. 2010 Aralık ayına kadar sözleşmeli, personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi meclis gündemine getirilmemiştir.  

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi  

Adres:   Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu, Akşemsettin Mh. Adnan Menderes  Bulvarı / Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
Gsm   :   0533 592 4385
Mail   :   fusoylu@gmail.com
Ekler
 :   8 Adet

EK Listesi:
1.)  03.01.2011 Tarihli Personel Atamaları ve Görevlendirme Konulu Soru Önergesi
2.)  28.03.2011 Tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazısı
3.)  04.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi
4.)  05.04.2011 Tarihli Hukuk Komisyonu Raporu
5.)  06.04.2011 Tarihli Fazla Mesai Konulu Soru Önergesi
6.)  06.04.2011 Tarihli Üst Düzey Yönetici Atamaları Konulu Soru Önergesi
7.)  06.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi
8.)  04.05.2011 Tarihli Sözleşmeli Personel Atamaları Konulu Soru Önergesi

02

T.C
İçişleri Bakanlığı
    Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü   /  Ankara

Konu: Fatih Belediyesi hk. Suç duyurusu 16.08.2011                                                           

5393 sayılı yasanın 49. ve 51. maddelerine aykırı hareket edilerek kanun ve yönetmelikleri uygulamayan Fatih Belediye Başkanlığı hakkından, aşağıda belirtilen konularla Fatih Belediyesi Meclis Üyesi olarak kurumunuz nezdinde suç duyurusunda bulunuyorum.. Yapılan bu ihbarı içeriğini yerinde tespit etmek üzere kurumunuz tarafından müfettiş görevlendirilerek yasal işlemin başlatılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla.

  1. Fatih Belediye Başkanlığı, 2009, 2010 yılları ve 2011 Nisan ayına kadar üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamaları ve Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan meclis üyelerine verilecek ödeneğin belirlenmesi, belediye meclisi tarafından yapılması gerektiği halde bu konular meclis gündemine getirilmemiştir. Bu ihmal, Başkan yardımcılarına verilen ödeneklerin kamu zararına yol açtığı ve şimdiye kadar attıkları imzaların geçerliliğini tartışmalı bir durumu ortaya çıkarmıştır.
  2. 2.5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. 2009/2010 ve 2011 yılı Ağustos ayına kadar meclis gündemine böyle bir konu getirilmemiştir.
  3. Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşmeli çalışanların maaşlarının belirlenmesi yasada belirtilmiştir. 2010 Aralık ayına kadar sözleşmeli, personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi meclis gündemine getirilmemiştir.

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi  

Adres:   Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu, Akşemsettin Mh. Adnan Menderes  Bulvarı / Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
Gsm   :   0533 592 4385
Mail   :   fusoylu@gmail.com
Ekler  :   8 Adet

EK Listesi:
1.)  03.01.2011 Tarihli Personel Atamaları ve Görevlendirme Konulu Soru Önergesi
2.)  28.03.2011 Tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazısı
3.)  04.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi
4.)  05.04.2011 Tarihli Hukuk Komisyonu Raporu
5.)  06.04.2011 Tarihli Fazla Mesai Konulu Soru Önergesi
6.)  06.04.2011 Tarihli Üst Düzey Yönetici Atamaları Konulu Soru Önergesi
7.)  06.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi
8.)  04.05.2011 Tarihli Sözleşmeli Personel Atamaları Konulu Soru Önergesi

CHP, İki Üniversite İçin Anayasa Mahkemesi'ne Gitti 

Bezmi alemin vakfiyesinin önemli bölümü günümüzde, eski adıyla Yukarı gureba (çapa tıp Fakültesi ) olarak vakfın elinden alınmıştır.
Şimdi 50.000 M2 civarındaki aşağı gureba hastahanesinin 25.000 M2lik güney bahçesi milyonluk yatırımla park haline getirildi.  12.000 m2 ön bahçede katlı otopark yapımı planlanıyor, 10.000 m2 kurulu ana binaya birçok ek binalar yapılmıştır.

CHP, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Bezm -İ Alem Üniversitesi'nin Kurulmasını Öngören İki Kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Götürdü. 
CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, iki üniversitenin kurulmasını öngören kanunun, Anayasa'nın 2'nci, 35'inci ve 130'uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istedi.(ANKA)

Başvuru ile ilgili dosyayı hazırlayan Mersin Milletvekili İsa Gök, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi için 5, Bezm-i Alem Üniversitesi için ise 3 vakfın vakfedildiğini belirtti. Bu kurumların vakıf senetlerinde ''üniversite açmanın'' bulunmadığını ifade eden Gök, ''vakfedenlerin iradesi dışına çıkıldığını'' söyledi. 
Vakfedenlerin vakıf senetlerinin ''beddua'' bölümünde iradeye aykırı davranmayı yasakladığını anlatan Gök, ''Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkisi olmayan işler yapıyor'' görüşünü dile getirdi. 
Bu vakıfların çok değerli mal varlıklarının bulunduğunu, kurulması öngörülen üniversitelerin 3 yıl içinde başarılı olmamaları halinde malların başka üniversitelere geçmesinin söz konusu olduğunu savunan Gök, ''Mülkiyet intikali sağlanıyor'' iddiasını dile getirdi. 

Gök, başvuru dilekçesinde, bu üniversitelerin kuruluşunun Anayasanın ''hukuk devleti'', ''mülkiyet hakkı'', ''istimlak'' ve ''YÖK'e ilişkin düzenleme içeren hükümlerine aykırılık iddialarına yer vereceklerini'' kaydetti.

03

T.C
İçişleri Bakanlığı
    Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü   /  Ankara

Konu: Fatih Kent Konseyi hk. Suç duyurusu                 06.10.2011

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yasa gereği kurmak zorunda olduğu, Fatih Kent Konseyi, kuruluş aşamasında kanun ve yönetmeliklere aykırı davranmış, son üç toplantısında salt çoğunluk sağlayamamıştır. Fatih Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Kanunun 76.maddesine ve Kent Konseyi Yönetmeliği 5, 8, 11, 12 ve 13. maddelerine aykırı hareket edilmiştir.
Kanun hükümleri hiçe sayılan, uyarılara kulak vermeyen, itiraz edenleri ciddiye almayan bir uygulama ile Fatih Kent Konseyi Genel Kurulunun ilk toplantısında Yürütme Kurulu üyelerinin Belediye Yönetimi tarafından önceden tespit edildiği açıklanmış, oylaması yapılmamıştır. Kanun, Kent Konseyi genel sekreterliğine, Belediye Başkanı üç aday gösterir, genel kurul bir tanesini seçer, demesine rağmen Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Suver oylama yapılmadan,  Belediye Başkanı tarafından atanmıştır. Çalışma gurupları başkanlarının adı okunmadan, sadece gurupların adı açıklanarak, kimlerden müteşekkil olduğu açıklanmamış, oylaması yapılmamıştır.  Çalışma gurup üyelerinin bir sonraki oturumda belirleneceğini söylenerek seçim yapılmadan genel kurulun sona erdiği açıklanmıştır.
CHP meclis grubunu alarak ekte bulunan soru önergeleri ile Kent Konseyi Yönetimini uyardığımız halde, genel durumda hiçbir değişme söz konusu olmadığı gibi, Kent Konseyi Genel Sekreteri yapılan ikazları sözlü verdiği cevaplarla geçiştirmiş, çalışmaların yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu ifadesini kullanmıştır. Tüm bunlara dayanılarak, Fatih Belediye Başkanlığı hakkından,

  • Kent konseyi çağrı usulüne uymaması,
  • Kent konsey başkanı, genel sekreteri ve komisyonları seçimi
  • Kent konseyi genel kurullarının salt çoğunluk olmadan, açılması ve kararlar alması

5393 sayılı kanunun 76. maddesi ne dayanılarak yapılan ve İç İşleri Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2006 Tarihli Resmi Gazetesinde yayınlanan 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 5, 8, 11, 12 ve 13. maddelerine aykırı hareket edilmesinden dolayı, 2011 Aralık ayında yapılacak 2. Kent Konseyi Genel kurul seçimlerinde de aynı yanlış ve hukuksuzlukları önlemek üzere CHP meclis grubu olarak kurumunuz nezdinde suç duyurusunda bulunmaktayız.
Yapılan bu ihbarı, incelemek üzere kurumunuz tarafından müfettiş görevlendirilerek yasal işlemin başlatılması için gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.  FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ CHP MECLİS GURUBU  

Adres:   Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu, Hoca Üveyz Mah.Adnan Menderes  Bulvarı / Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
Ekler:
1.)  11.12.2009 Kent Konseyi Seçimi Konulu Soru Önergesi
2.)  03.01.2011 Tarihli Kent Konseyi Konulu Soru Önergesi
3.)  08.04.2011 Tarihli Kent Konseyi Konulu Soru Önergesi
4.) http://www.fatihhaber.com/kentkonseyi2011.htm adresinde tüm video kayıtları

 
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
2
Linkler

CHP Genel Merkez
CHP İstanbul
CHP Fatih

Fatih Gündem
Fatih Belediyesi
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü